Digital Sensor System

این سیستم شامل ثبات GMS Plus D به همراه سنسورهای دیجیتال AC-4XD یا AC-7XD می‌باشد، این سیستم قابلیت افزون سنسورهای آنالوگ را نیز دارد. در این سیستم سنسورها به صورت سری ابتدا به یکدیگر متصل شده و در نهایت به ثبات متصل می‌گردد، این سیستم امکان قرائت چهار سنسور را دارد.

GMS+

ثبات GMS+ یک سیستم بسیار پیشرفته و به روز ثبت و اندازه گیری داده همراه با انعطاف پذیری بسیار زیاد کاری و قابلیت‌های اتصال پیشرفته است. این دستگاه بر اساس فن آوری شتاب‌نگارهای مدل GMS می‌باشد که طی یک هماهنگی بسیار نزدیک با سازمان USGS ساخته شده است.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

GMS 18

ثبات GMS 18 نسل دوم سیستم‌های اندازه گیری شرکت ژئوسیگ می‌باشد که دارای انعطاف پذیری بیشتر و قابلیت‌های بالاتری در زمینه ارتباطات می‌باشد. این دستگاه طی یک هماهنگی با سازمان USGS ساخته شده است.

Fora

Fora یک سیستم داخل یک رک است که دارای ماژول‌های اسلات می‌باشد. هر رک Fora می‌تواند تا 36 کانال داشته باشد و با تجمیع چند رک Fora کنارهم صدها کانال برای قرائت و پایش ابزار در اختیار ما قرار می‌گیرد.

SMS/SAS

هسته سیستم SMS/SAS یک پردازشگر مرکزی همراه با یک رک از ثبات چند کاناله می‌باشد که در یک کابینت صنعتی در کنارهم قرار داده شده‌اند.

STS

دستگاه STS یک پک با قابلیت سوئیچ در یک رک 19 اینچی می‌باشد که شامل ماژول‌های اسلات ورودی به همراه یک شتابنگار راه دور است که به آن متصل شده است.