TVG فرانسه

سیستم توقف اظطراری قطار های پر سرعت بخش مدیترانه ای

مسافرانی که با قطارهای پر سرعت جنوب شرقی فرانسه بین والنس (Valence) و مارسی (Marseille) با سرعتی نزدیک به 300 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنند، احتمالا متوجه نیستند که در هر 10 کیلومتر از کنار یک دستگاه تشخیص لرزه عبور می کنند، که توسط دپارتمان مانیتورینگ و ارزیابی زیست محیطی (DASE) کمیسیون انرژی اتمی و انرژی های جایگزین فرانسه (CEA) با همکاری سازمان ملی راه آهن فرانسه (SNCF) طراحی و نصب شده اند. هدف از این سیستم کم کردن سرعت یا در صورت لزوم توقف قطار، حداکثر چند ثانیه پس از تشخیص لرزشی در زمین است که می تواند فرم خطوط ریل راعوض کند. بدین ترتیب از رسیدن قطار به قسمت های آسیب دیده ریل با حداکثر سرعت جلوگیری می شود. ساختار سیستم طراحی شده توسط CEA / DASE از 24 ایستگاه اندازه گیری که به فاصله 10 كيلو متر از هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. این ایستگاه ها در طول خطوط ریل در مناطق لرزه ای بین والتس، مارسی و نیم (Nimes)، نصب شده اند. در صورت حرکت زمین بیش از آستانه های تعیین شده، بخش مرکزی انتقال پیغام مارسی، تمامی داده های ایستگاه را جمع آوری و پردازش کرده و به سیستم SNCF که به تمام هشدارهای ایمنی مربوط به خط مرکریت می دهد، فرمانی را مبنی بر کاهش سرعت یا توقف قطارها می فرستد. در همان زمان، یک سیستم تصمیم گیری پشتیبان خودکار واقع در برویر لو شاتل ( Bruyères – le – Chatel )، به صورت مستقل، داده ها را از 14 ایستگاه شبکه مانیتورینگ لرزه ای ملی CEA گردآوری کرده و وقوع یا عدم وقوع زمین لرزه را در بازه زمانی 10 دقیقه تایید می کند. این امر به SNCF اجازه می دهد تا یک تصمیم آگاهانه (مبتنی بر ادامه کار عادی خط یا بازرسی خطوط ریل ) بگیرد. دستگاه ها از طریق شبکه های فیبر نوری و خطوط اختصاص داده شده به SNCF با هم در ارتباطند. فواید سیستم توقف اضطراری از جنبه های امنیتی و قابلیت اطمینان بالا، بیشمار است. این سیستم در دنیا اولین در نوع خود است. تنها ژابن یک سیستم مشابه ولی بر اساس مبانی متفاوت دارد که البته برای شرایط لرزه ای موجود در جنوب شرقی فرانسه مناسب نیست. این سیستم با بهره گیری از داده های 24 ایستگاه و همچنین سیستم اعلام خطر قابلیت پردازش داده های لرزه ای، مرکزیت دادن به داده ها و تصمیم گیری در لحظه را دارد.

سیستم تایید هشدار خودکار، با ادغام داده های به دست آمده از شبکه ی لرزه سنج های CEA مورد استفاده قرار می گیرد. این داده ها بسته به میزان دقت و توزیع جغرافیایی سنسورها، اطلاعات تکمیلی ای را در اختیار می گذارند، و به همین دلیل برای مکان یابی زمین لرزه ها و تشخیص بزرگی آنها از ارزش بالایی برخوردارند.