قابلیت اتصال با جوش نقطه ای

 

کرنش سنج تار مرتعش با قابلیت اتصال با جوش نقطه ای

برای اندازه گیری کرنش در عضو های فولادی به کار می رود، این کرنش سنج می تواند به تیرهای باربر، سگمنت های تونل، عضوهای فشاری، دیوارهای نگهبان و میله های کششی جوش شود. این کرنش سنج قابلیت تنظیم براساس فشار یا کشش را دارد.