تار مرتعش ریبار

 

کرنش سنج تار مرتعش ریبار (sisterbar)

کرنش سنج ریبار برای اندازه گیری کرنش درشمع های بتنی، سازه های بتنی حجیم، دیوارهای دیافراگمی و دوغابی، محفظه ها و شمع های قالب گیری شده در محل طراحی شده است.