قابلیت اتصال با جوش الکتریکی

 

کرنش سنج تار مرتعش با قابلیت اتصال با جوش الکتریکی

برای اندازه گیری کرنش عضوهای فولادی این نوع از کرنش سنج می تواند به سازه های فولادی مثل شمع ها، تیرهای باربر و ستون ها، عضو های فشاری و پل ها با استفاده ازجوش الکتریکی متصل شود