هیدرواستاتیک دیجیتال

 

پروفیل گیج هیدرواستاتیک دیجیتال

سیستم پروفیل گیج هیدرواستاتیک دیجیتال شامل یک پروب مونتاژ شده به یک لوله نایلونی متصل به یک قرقره است، داده ها از طریق یک لینک وایرلس به یک PDA منتقل می کند.