VWnote

 

دستگاه VWnote

دستگاهVWnote یک دستگاه قرائت دستی است که از سنسورهای تار مرتعش داده برداشت کرده و داده ها را در حافظه داخلی خود ذخیره می نماید. این داده ها از طریق درایو USB روی دستگاه قابلیت بازیابی و انتقال دارند.