تار مرتعش مدفون

 

درزسنج تار مرتعش مدفون

درزسنج تار مرتعش مدفون مناسب برای پایش حرکت درزه ها در سازه های بتنی حجیم می باشد.