تار مرتعش

 

ترک سنج تار مرتعش

ترک سنج تار مرتعش itmsoil برای اندازه گیری جا بجایی در ترک ها و درزه ها، جا به جایی ها در ساختمان ها، پل ها، سدها، خطوط لوله وغیره طراحی شده است. این دستگاه می تواند در حالت انبساط و انقباض اندازه گیری کند.