پتانسیل سنج خطی

 

ترک سنج پتانسیل سنج خطی

ترک سنج پتانسیل سنج خطی یک دستگاه مقاوم با دقت بالاست که برای اندازه گیری جا بجایی ها در میان ترک ها و درزه ها در ساختمان ها، پل ها، سدها، خطوط لوله وغیره طراحی شده است. این دستگاه می تواند در حالت انبساط و انقباض اندازه گیری کند.