لوله استاندارد

 

لوله انحراف سنج استانداردلوله انحراف سنج استاندارد به صورت اختصاصی برای سیستم های تست انحراف سنج طراحی شده است و به طور معمول در گمانه ها نصب می شوند.