پاندول مستقیم و معکوس

 

سیستم های پاندول مستقیم و معکوسپاندول های معکوس برای مانیتورینگ طولانی مدت با دقت بالای جا بجایی های ساختاری افقی سازه های بزرگ مثل سدها، پل ها و دیگر ساختمان های بلند استفاده شده می شود.