افقی دیجیتال

 

سیستم انحراف سنج افقی دیجیتالسیستم انحراف سنج افقی دیجیتال تک محوره با بلوتوث itmsoil به صورت ویژه برای اندازه گیری با صحت و دقت بالا و مانیتورینگ نشست و تورم زیر خاکریزها، سدها، محل های دفع زباله و مخازن ذخیره سازی توسعه داده شده است.