اتصال آسان

لوله انحراف سنج با اتصال آسان (EC )لوله انحراف سنج با اتصال آسان (EC ) منحصر به فرد itmsoil به صورت ویژه برای سیستم های تست انحراف سنج طراحی شده اند که به طور معمول در گمانه ها نصب می شوند.