مینی لاگر تار مرتعش

مینی لاگر تار مرتعش یک دیتا لاگر کم هزینه مطمئن است که برای پایش یک تک سنسور تار مرتعش، مثل یک پیزومتر یا درزسنج تارمرتعش طراحی شده است.