معرفی شرکت

 


شركت پایش سد ایرانیان با همکاری کمپانی های معتبر اروپایی ازجمله Soil Instruments انگلستان و GeoSIG سوئیس از پیشگامان رفتارنگاری پروژه های عمرانی در ایران محسوب می گردد. با رشد کمی و کیفی پروژه های رفتارنگاری نیز دستاوردهای علمی و تکنولوژیک در این زمینه و در نتیجه توقع ارائه خدمات در سطحی بالاتر از سوی مشتریان، شرکت پایش سد ایرانیان با انتقال کلیه پرسنل و تجارب درخشان شرکت پرس صانکو تأسیس گردید.

خوشبختانه رفتارنگاری سازه سد بیش از 30 سال است که در ایران انجام می شود و به صورت یک قانون در آمده است، به طور کلی هیچ سدی بدون ابزاردقیق ساخته نمی شود لیکن دیگر سازه های با اهمیت همچون پل ها، تونل ها، ساختمان های بلند مرتبه، برج های تلویزیونی و مخابراتی و ... نیز نیازمند رفتارنگاری سلامت سازه ای هستند؛ با این حال متاسفانه آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرند. درحالیکه سالهاست در کشورهای پیشرفته و رو به توسعه تمام سازه های مهم ازجمله پل ها، تونل ها و خطوط راه آهن و سازه های وابسته و... رفتارنگاری می گردند.
هدف پایش سد ایرانیان داشتن سهمی هرچند کوچک در حفظ سرمایه های ملی کشور عزیزمان از طریق فرهنگ سازی در زمینه رفتارنگاری ساختاری سازه های مهم می باشد.
این شرکت همچنین با همکاری کمپانی GeoSIG در پروژه های مدیریت بحرانی به عنوان مثال سیستم هشدار سریع زلزله و واکنش سریع پس از وقوع آن با شهرداری تهران همکاری تنگاتنگی دارد.