لاگر میلی-آمپر

 

 

MALOG( لاگر میلی-آمپر) به عنوان یک سیستم جمع آوری اطلاعات بر پایه وب وایرلس با مصرف انرژیپایین ونصب آسان می باشد که می تواند بیشتر سنسورهای ۴- تا ۲۰میلی آمپر و سنسورهای پالسی را قرائت کند.