تیلت لاگر

 

تیلت لاگر یک سنسور شیب سنج MEMS مستقل است که با یک دیتالاگر و مودم GSM/GPRS یکپارچه شده و چرخش ساختارها را در صفحه عمودی اندازه گیری می کند.