نرم افزار GeoDAS

 

نرم افزار GeoDASیک نرم فزار گرافیکی بر مبنای ویندوز است که تحت ویندوز 98 / NT4 / 2000 / XP  Vista/ 7/ 8اجرا می شود. برنامه های پوششی  جهت اجرای  GeoDAS تحت Linux،MAC OS ، Unix و دیگر سیستم عامل ها قابل استفاده است.  

زمانی که GeoDASبا برنامه های مشابه مقایسه می شود، جامع ترین، بصری ترین و کاملترین جنبه  های موجود در صنعت زلزله، لرزه، سازه، اندازه گیری و مانیتورینگ ایستا و دینامیک، را ارائه می دهد.

GeoDASطراحی شده تا تقریبا تمامی نیازها را در جنبه های ممکن برآورده کند و بتواند در تعامل یا ترکیب با دیگر نرم افزار ها باشد.