شتاب سنج AC-73

 

بسته AC-73  یک شتاب سنج سه محوره الکترو-مکانیکی حقیقی است که برای مانیتورینگ لرزه ای باند پهن و کاربردهای نیازمند سنسورهایی با حساسیت بالا و نیرومند با حداقل نگهداری و همچنین روشی ساده برای آزمایش های متناوب طراحی شده است.

به کاربردن سیستم جرم معلق و کویل متحرک، نسبت سیگنال به نویز را بهبود می دهد. سیستم مغناطیسی و سنسورهای موقعیت خازنی، کنترل های برابری را برای مرکزیابی الکترونیکی دقیق جرم ارائه می دهند. در حالت استراحت، مکانیزم شتاب سنج، در تعادل است و هیچ خروجی الکتریکی تولید نمی کند.

در صورت وقوع حرکات زمین، AC-73،  یک خروجی الکتریکی متناسب با جریان را به کار می برد، تا جرم در مرکز حفظ شود. این سیگنال خروجی با دقت کالیبره شده تا یک سیگنال در حداکثر دقت و با پایین ترین سطح ممکن نویز ارائه دهد. این سیستم تنظیم  موقعیت متقارن به کار گرفته شده در سنسورهای شتاب فورس بالانس باعث می شود که این سنسورها در شرایط نامتعارف نیز از حالت کالیبره خارج نشود. 

پاسخ DC اجازه می دهد تا این سنسور به راحتی تعمیر، انحراف آزمایش یا در میدان دوباره کالیبره شود. با کمک خط تست، شتاب سنج AC-73 می تواند به طور کامل آزمایش شود و عملکرد قوی و اندازه گیری شتاب دقیق را برآورده سازد. این خط تست به صورت داخلی با دنیای خارجی زمانی در ارتباط است که دستور تست به سنسور فرستاده شود تا از ورود نویز به دستگاه از طریق ورودی تست در حالت عادی (غیر تست) جلوگیری شود. 

 AC-73 با ویژگی های تنظیم OFFSET الکترونیکی تجهیز شده، که نصب را برای کاربران بسیار راحت کرده است. این ویژگی قدرتمند کمک می کند تا کاربر،  AC-73  را بدون تنظیم OFFSET مکانیکی و تراز کردن دقیق، نصب کند.

این سنسور می تواند از منبع  5/9  تا 18  VDC انرژی بگیرد با این مزیت که انرژی ورودی از میدان الکترونیکی سنسور ایزوله شده است. این امر از ایجاد حلقه ground اجتناب کرده و نویز القایی در منبع تغذیه را کاهش می دهد.