GeoSwitch

 

GeoSwitch بسته ای با ویژگی های متمایز و بارزی است که حفاظت قابل اعتماد تایید شده ای را برای مردم، دارایی های بحرانی، تجهیزات و پروسه های صنعتی ارائه می دهد. این سیستم همچنین تشخیص بسیار دقیقی از زلزله یا ارتعاشات ساختاری با گزینه های مختلف خاموشی ایمن را پیشنهاد می دهد. GeoSwitch کاربردهای گسترده ای از جمله در پروسه های صنعتی، پروسه های شیمیایی، دریچه های گاز، سیستم های پرخطر، Solenoid ها، آسانسورها، پله های برقی، در ها و دروازه های الکترونیکی داراست.

GeoSwitch یک سیسم سوییچ لرزه ای کامل را ارائه می دهد که شامل چهار شتاب سنج سه محوره­ی قوی که در قالب ™ GeoSIG RQM مرتب شده اند، یک مدار تشخیص آستانه دیجیتالی برای حداکثر سه تراز سوییچ مستقل، رله های خروجی و پشتیبان منبع تغذیه می باشد.