شمال هند

 

پروژه ملی شبکه شتاب نگاری حرکات شدیدهند
 
دپارتمان مهندسی زلزله تنها سازمان موجود در هند و از معدود سازمان ها در جهان می باشد که در سال 1960 به عنوان آکادمی تحقیقات و آموزش مهندسی زلزله تاسیس شد. این دپارتمان برنامه های ابزارگذاری لرزه ای را با هدف درک بهتر از مشخصات حرکتی زمین و لرزه شناسی مناطق مختلف، اجرا کرده است. 
در هند، نصب ابزار در نیروگاه ها، پروژه های اجرا شده بر روی دره رودخانه ها و دیگر ساخت و سازهای مهم به عنوان بخشی از نوسازی و توسعه زیر ساخت ها اجرا شده اند. از آنجایی که بیش از 50 درصد مناطق هند مستعد زلزله های قوی هستند، تخمین و پیش بینی مشخصات حرکت شدید زمین در زمین لرزه های آینده که در هر منطقه ممکن است رخ دهد، بسیار مهم می باشد. ارزیابی دقیقی از پتانسیل زمین لرزه های مخرب در مناطق مختلف هند تنها با داشتن پایگاه داده هایی ازحرکات شدید زمین ثبت شده ناشی از زمین لرزه های قبلی امکان پذیر است. این امر می تواند متضمن صرفه جویی قابل توجهی در طراحی سازه ها شده و اطمینان دهد که منطقه پایداری بلند مدتی در مقابل زمین لرزه پیدا کرده است.
برای کشور بزرگی مثل هند، نصب یک شبکه متراکم از شتاب نگارهای دیجیتالی (به عنوان مثال در هر 25 کیلومتر در مناطق لرزه ای فعال) می تواند ریسک بزرگ پر هزینه ای باشد. 
دستگاه های ارائه شده در " پروژه ملی شبکه شتاب نگاری حرکات شدید"  در Roorkee  با حمایت مالی دپارتمان علم و فناوری دولت هند تحت ماموریت ویژه زلزله شناسی تهیه شده اند.