استانبول، ترکیه


هشدار زود هنگام زمین لرزه و سیستم پاسخ سریع منطق متروپلیتین 

GeoSIG
حضور موفقی در کشورهایی داشته است که متخصصین دلایلی برای مشکوک بودن به احتمال وقوع زمین لرزه های شدید دارند که نیازمند مداخله انسان به صورت راه حل های مانیتورینگ زمین لرزه ای است.
GeoSIG اطمینان از حصول نیازمندی های مشتریان از سیستم های مانیتورینگ زلزله را از طریق رابطه تنگاتنگی که با نمایندگان خود دارد دنبال می کند.
در ۲۵ سال آینده، زلزله ای به بزرگی ۷.۲ در استانبول، قلب اقتصادی و جمعیتی ترکیه، با احتمال ۷۰ درصد به وقوع خواهد پیوست. بنابراین، این کلان شهر نیازمند یک سیستم هشدار زود هنگام (EWS) برای خاموش کردن ایمن تسهیلات مهم بیشمار و همچنین پاسخ سریع (RRS) برای مدیریت بحران است.
گستره این سیستم نه تنها سیستم هشدار مدرن کلان شهری را شامل می شود بلکه مانیتورینگ ساختاری ساختمان های تاریخی و حیاتی درک بهتری را از مخاطرات لرزه ای در یک منطقه جغرافیایی با ارزش و پرجمعیت از طریق مدیریت داده های لرزه ای در اختیار می گذارد.

خروجی های EWS شامل جریان بیدرنگ (Real Time) داده از ایستگاه های دورافتاده، پردازش این جریان داده و تولید هشدار از یک زمین لرزه مخرب قابل ارسال به موسسات مختلف و در نتیجه ایجاد امکان دریافت اطلاعات حیاتی برای نفرات و آژانس های ذیربط می باشد.
خروجی های RRS شامل پردازش داده های لرزه ای به صورت مداوم، ارسال اس ام اس های فعال شده در اثر رخدادهای لرزه ای که پارامترهای رخداد را به صورت خلاصه دربردارد، ارزیابی پارامترهای رخدادهای ورودی و پردازش این داده ها در راستای تخمین خسارت و توزیع وخامت خسارت در سطح شهر، توزیع این نتایج از طریق ارتباط Real Time به نفرات و آژانس های ذیربط می باشد.
به طور کلی، خروجی ها همچنین شامل مانیتوریگ و تست کامل سیستم در حال استفاده در بازه های متناوب می باشد.