محصولات

نرم افزار GeoDAS یک نرم افزار گرافیکی بر مبنای ویندوز است که تحت ویندوز 98 /8 /7 /  INT4 2000 / XP Vista/ اجرا می شود. برنامه های پوششی جهت اجرای GeoDAS تحت Linux ، MAC OS ، Unix و دیگر سیستم عامل ها قابل استفاده است .زمانی که GeoDAS با برنامه های مشابه مقایسه می شود، جامع ترین، بصری ترین و کاملترین جنبه های موجود در صنعت زلزله، لرزه، سازه، اندازه گیری و مانیتورینگ ایستا و دینامیک، را ارائه می دهد.
 GeoDAS طراحی شده تا تقریبا تمامی نیازها را در جنبه های ممکن برآورده کند و بتواند در تعامل با ترکیب با دیگر نرم افزار ها باشد.