محصولات

VW note یک دستگاه قرائت دستی است که اطلاعات را از ابزارهای تارمرتعش گرفته و آنها را روی یک حافظه ی داخلی ذخیره می سازد. انتقال اطلاعات از طریق پورت USB  امکان پذیر است. این دستگاه تقریباٌ می تواند همه ی ابزارهای تارمرتعش موجود در بازار را بخواند.