محصولات

سیستم انحراف سنج عمودی برای سنجش جابجایی افقی در گمانه‌ها از طریق لوله‌های ABS نصب شده در گمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد این سیستم شامل یک پروب دو محروه، قرقره، PDA و نرم افزار تحلیل داده می‌باشد.

انحراف سنج برجا برای اندازه گیری جابجایی نقطه‌ای در یک گمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار اندازه گیری انحراف در گمانه هایی که امکان استفاده از پروبهای انحراف سنج پروتابل وجود ندارد را میسر میکند. ضمنا این سیستم با اتصال به سیستم قرائت مرکزی در فواصل زمانی تعریف شده توسط کاربر و بدون نیاز به حضورکاربر قابل قرائت میباشد. با توجه به قطر استاندارد لوله های انحراف سنج حداکثر 16 سنسور در هر گمانه قابل نصب میباشد.

سیستم انحراف سنج افقی برای برداشت قرائت‌های بسیار دقیق از پروفیل‌های افقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پاندول‌های مستقیم و معکوس برای رفتارنگاری بلند مدت و دقیق جابجایی‌های افقی در سازه‌های عظیم از جمله سدها، پل‌ها ، برج‌ها و ساختمان‌های بلند استفاده می‌شوند.

این لوله ها از جنس ABS با تکنولوژی پیشرفته تولید شده است که امکان اندازه گیری انحراف در گمانه ها با استفاده از پروب انحراف سنج را امکان پذیر می‌سازد. این لوله ها از طریق اتصالات ساده یا تلسکوپی به همراه چسب‌های آب بندی مخصوص و پرچ به یکدیگر متصل می‌شوند.

سیستم انحراف سنج عمودی برای سنجش جابجایی افقی در گمانه‌ها از طریق لوله‌های ABS نصب شده در گمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد این سیستم شامل یک پروب دو محروه، قرقره، PDA و نرم افزار تحلیل داده می‌باشد.

لوله انحراف سنج QD برای تسهیل نصب لوله انحراف سنج در گمانه های حفاری شده یا در جایی که شرایط زمین اجازه می دهد که لوله با استفاده از تجهیزات CPT تا عمق مورد نظر رانده شود  طراحی شده است.
این نوع لوله‌ها از جنس ABS هستند که توسط برجستگی انتهای هر لوله به شیار لوله بعد با فشار متصل می‌شوند.

انحراف سنج برجا برای اندازه گیری جابجایی نقطه‌ای در یک گمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار اندازه گیری انحراف در گمانه هایی که امکان استفاده از پروبهای انحراف سنج پروتابل وجود ندارد را میسر میکند. ضمنا این سیستم با اتصال به سیستم قرائت مرکزی در فواصل زمانی تعریف شده توسط کاربر و بدون نیاز به حضورکاربر قابل قرائت میباشد. این سیستم برخلاف سیستم انحراف سنج  بر جا معمولی امکان نصب حداکثر 41 سنسور را در هر گمانه میسر می کند. در این روش سیگنالهای تمامی سنسورها از طریق یک رشته سیم به سیستم قرائت مرکزی منتقل میشوند.