• geosig

گرجستان

شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه برق آبی Enguri

از آنجایی که رفتارهای دینامیکی سدها تحت حرکات شدید لرزه ای به خوبی شناخته شده نیست، داده های به دست آمده از دستگاه های شتابنگاری جنبش شدید می توانند مبنایی را برای ارزیابی لرزه ای مطمئن تر سد های موجود و همچنین سدهای آینده به دست دهد

 GeoSIG در زمینه راه حل های مانیتورینگ سدها حضور مقتدرانه ای در اقصی نقاط جهان داشته است

 سد Erguri یکی از بلند ترین سدهای قوسی در دنیاست و بر رودخانه Erguri در تراز 240 متر از سطح دریا، با ارتفاع 271.5 متر بنا شده است. ساخت این سد در سال 1978 شروع و در سال 1987 به بایان رسید. تاج سد با طول ۷۲۸ و ضخامت ۱۰ متر در ارتفاع 510 متری از سطح دریا گسترده شده است. این سد دارای 14.5 کیلومتر تونل فشار بالا با قطر 9.5 متر و 5 واحد ژنراتور مدل فرانسیس با قدرت 275 مگا وات برای هر ژنراتور در نیروگاه زیرزمینی می باشد

 پروژه ای به این وسعت نیازمند سیستم مانیتورینگی برای ثبت حرکات لرزه ای و دیگر فعالیت های دینامیکی محیطی به منظور پایش پیوسته ایمنی ساختاری سد در چهارچوب مفهوم یک سد ایمن درحال بهره برداری، بود

زمانی که داده ها پردازش شدند، ارزیابی شده و به عنوان رفتار سد در مقابل ضوابط طراحی لرزه ای سد در زمان بهره برداری، مقایسه می شوند. این پروژه توسعه و تکامل تجهیزات مربوط به اقدامات ایمنی و اضطراری سد را در چهارچوب هوشیاری بیشتر تسهیل نموده و به سیستم های مدیریت داده های لرزه ای منطقه کمک کرد

جدول خلاصه سیستم ها و راه حل مانیتورینگ سد Enguri

خروجی ها داده هایی برای مانیتورینگ دینامیک لرزه ای سد هستند که از طریق قرائت های انجام شده پس از هر رخداد، در نرم افزار ذخیره می شوند