• geosig

پل ØRESUND

سیستم مانیتورینگ ساختاری پل کابلی ORESUND دانمارک – سوئد

بل ها از سازه های مهمی هستند که در طول عمرشان، ترافیک سنگینی را تجربه می کنند. این سازه بدون داشتن سیستم مانیتورینگ ساختاری، مشکلات ایمنی شدید و اختلالات بارزی را در جابجایی کالاها، خدمات و مردم در بین ملل تجاری ایجاد می کند. نقش پل ها در راه حل های حمل ونقل جاده ای از طریق سیستم های مدیریت ترافیک که برای کاهش تاخیر حمل ونقل جاده ای طراحی شده اند، بسیار بارز می باشد. بل ها می توانند در مناطق جغرافیایی واقع شوند که دلیل لازم و کافی برای مانیتورینگ اثرات لرزه ای ناشی از فعالیت طبیعی زمین و همچنین دما و یا در محل هایی در معرض بادهایی با سرعت بیش از سرعت متوسط، باشند. مانند تونل ها، GeoSIG ، فارغ از پیچیدگی بروزه، در راستای تبدیل شدن به یکی از رقبای حقیقی ارائه دهنده راه حل با استاندارد های سوییس نشان می دهد که درک مورد نیاز از تکنولوژی های لازم را دارد. هدف از پروژه Oresund، ارائه یک سیستم مانیتورینگ ساختاری برای پل کابلی بود. Oresund بزرگراه و خط آهن تحسین برانگیزی است که شامل یک تونل غوطه ور، جزیره مصنوعی و بل ترکیبی است که نیازمند مانیتورینگ نوسانات کابل ها در شرایط باد شدید می باشد. سیستم مانیتورینگ بل، تغییر شکل ایجاد شده در آن را به واسطه ی بارهای ناشی از ترافیک بزرگراه ها و راه آهن بایش می کند. مرکز کنترل ترافیک در محل بل، جایی است که تجاوز از هر کدام از آستانه های تعیین شده، ثبت و مدیریت می شود. داده ها و ارتباط دیجیتالی با کابل 485-RS است که برای 15 ساعت بهره برداری در صورت قطع برق، طراحی شده است. انطباقات داده های محیطی/ دمایی از طریق اندازه گیری های کرنش سنجی انجام می شود. یک سیستم ثبات بر پایه CR – 4 PC، برنامه های جمع آوری داده های SEISLOG، دسترسی از راه دور CENTRAL ،CMS ، و پردازش داده های استاتیک را اجرا می کند. یک خط تلفن به مرکز کنترل ترافیک برای انتقال داده ها، اعلام رخدادها و دادن هشدار مهیا شده است