• geosig

پل Metsovo

سیستم مانیتورینگ ساختاری پل Metsovo یونان

بل Metsovo یک پل اتوبانی در جهت اتصال غربی شرقی ” Egnatia Odos” در شمال یونان می باشد. این پل بتنی پیش تنیده به طول 540 متر یک بل 4 دهانه است که از دره تنگی به عمق تقریبا 120 متر عبور می کند و بین دو مدخل تونل قرار گرفته است. دهانه اصلی 235 متر است. عرشه با روش کنسول متعادل ساخته شده است. هر دو پایه اصلی بل بر روی محورهایی با قطر 12 متر و طول در حدود 25 متر بنا شدند. طراحی این بل به طور عمده تابع بارهای لرزه ای شدید در منطقه است. هدف این پروژه، مانیتورینگ سازه از نظر حرکات زمین و دیگر فعالیت های دینامیکی محیطی مثل بارهای دینامیکی ناشی از حمل و نقل، اثرات محیطی و غیره می باشد. این سیستم از دو گروه عمده سنسور و کامپیوتر مرکزی جمع آوری اطلاعات تشکیل شده است. گروه اول، شتاب زمین و ارتعاشات بل را اندازه می گیرد. شتاب نگار ها در بی دو پایه اصلی و در تونل نگهداری زیر عرشه قرار گرفته اند. گروه دوم شامل سنسور های کرنش سنج و مبدل های جابجایی می باشد. مبدل های جابجایی در انتهای بل در نقطه اتصال بل و زمین واقع شده اند، در حالی که سنسورهای کرنش سنج در نقاط مختلفی در طول پل قرار گرفته اند. تمام داده های اندازه گیری شده در واحد ثبت مرکزی (52-CR ) جمع آوری می شوند. CR – 5P بورد دیجیتایزر و یک کامپیوتر صنعتی را در یک پلت فورم جمع آوری می کند، به طوری که به راحتی توسط سیستم عامل ویندوز XP قابل کنترل است. داده های اندازه گیری شده با استفاده از نرم افزار لرزه ای GeoDAS، تهیه شده توسط GeoSIG مدیریت می شوند

تمامی داده ها در محل ذخیره می شوند و از طریق برنامه Remote Desktop بر روی تمامی سیستم عامل ها ویندوز، MacOS X و Linux) قابل دسترسی هستند. واحد ثبت کننده از طریق SMS و ایمیل به گروه های کاربر انتخابی هشدار می دهد