مینی لاگر تار مرتعش

مینی لاگر تار مرتعش یک دیتالاگر کم هزینه مطمئن است که برای پایش یک تک سنسور تار مرتعش مثل یک پیزومتر یا درزسنج تار مرتعش طراحی شده است