مودم لاگر پیزومتر MEMS

مودم لاگر پیزومتر MEMS یک دیتالاگر ظرفیت بالا مجهز به GSM/GPRS را با یک پیزومتر قطر کوچک MEMS برای کاربرد در خاک و سنگ کاملا یا قسمت اشباع شده ترکیب می کند