• geosig

شیلی

شبکه لرزه نگاری سد برای سدهای باطله Ovejeria و Caren

از آنجایی که رفتارهای دینامیکی سدها تحت حرکات شدید لرزه ای به خوبی شناخته شده نیست، داده های به دست آمده از دستگاه های شتابنگاری جنبش شدید می توانند مبنایی را برای ارزیابی لرزه ای مطمئن تر سدهای موجود و همچنین سدهای آینده به دست دهد.

 GeoSIG در زمینه راه حل های مانیتورینگ سدها حضور مقتدرانه ای در اقصی نقاط جهان داشته است.

نمایندگی GeoSIG در شیلی،

GeoMediciones | C . Fahrenkrogy Cia Ltda ، در زمینه ی سیستم های مانیتورینگ لرزه ای و راه حل های مربوط به آنها به موقعیت مهمی در شیلی و منطقه دست یافته است. مطالعه موردی زیر توسط آنها با جزییات کامل تهیه و در اینجا با کمی ویرایش چاپ شده است.

تکامل سدهای باطله ماسه ای در معدن های شیلی۔ مطالعه موردی توسط GeoMediciones

 معادن بزرگ مس در شیلی رشد پیوسته ای را در نرخ تولید محصولات معدنی در 30 سال گذشته تجربه کرده اند. این موضوع، در کنار عیار پایین سنگ ، به افزایش قابل توجه تولید باطله منجر شده است. به علاوه، انباشت این مواد معدنی دارای حجم زیاد بوده و به راحتی هزاران میلیون تن مواد معدنی را دربرمی گیرند. تمامی این موارد حاکی از این است که مدیریت و ذخیره باطله حاصل از کانه آرایی در معدن، در طراحی و اجرای معادن موجود و جدید بسیار اهمیت پیدا کرده است.

 حجم زیادی از ذخایر معدنی در منطقه مرکزی در شیلی در کوه های Andes قرار گرفته است. توپوگرافی تند این منطقه، به علاوه هیدرولوژی و ژئودینامیک بسیار فعال، ظرفیت دفع باطله را محدود می کند.

این موضوع منجر به جستجوی مناطق دفع با یک توپوگرافی ملایم تر و ظرفیت بیشتر واقع در مرکز دره، در فاصله بیشتر از 50 کیلومتر از کارخانه تغليض، شده است.

حجم عظیم ذخایر و نیاز به سهولت دفع باطله، منجر به احداث سدهایی با ارتفاع بیش از 100 متر و در بعضی موارد، 250 متر شده است.

به دنبال زمین لرزه مارس 1965، در سال 1970، مسئولین ضوابطی جهت تعديل طراحی، ساخت و اجرای سدهای باطله ماسه ای صادر کردند.

این ضوابط برای اولین بار، تعاریف، معیار و مشخصاتی را ارائه دادند که می بایست در ساخت و اجرا، پیروی می شدند و نیازمند استقرار دستگاه های شتابنگاری بر سدهای باطله بود.

سد باطله Caren

مخزن Caren در 90 کیلومتری جنوب غربی شهر Santiago از سال 1986 جهت دفع باطله حاصل از معدن El Teliente ، بزرگترین معدن زیرزمینی مس در جهان، مورد استفاده بوده است. این سد در 12 مرحله با ارتفاع نهایی در حدود 141 متر طراحی شد و تخمین زده می شود که تا انتهای عمر معدن در حدود 2200 میلیون متر مکعب باطله در خود جای دهد. مرحله پنجم از احداث سد با ارتفاع تقریبی 84 متر به پایان می رسد. در حال حاضر تقریبا 600 میلیون متر مکعب باطله در سد ذخیره شده است. بسته به نرخ تولید باطله در آینده ( که در حال حاضر 130 هزار تن در روز می باشد) انتظار می رود که سد Caren در حدود سال های 2054 تا 2064 به پایان عمر خود برسد.

پاسخ زمین لرزه:

 در صبح روز شنبه، 27 فوریه 2010 زمین لرزه ای با بزرگی 8 . 8 ریشتر ، در جنوب شبلی، اتفاق افتاد که ناحیه مرکزی و مخصوصا شهرهای مهم Concepcion

, Talca و منطقه Maule را تحت تاثیر قرار داد

در آن زمان مرحله پنجم احداث سد Caren در حال اجرا و سد Ovejeria در حال بهره برداری کامل بود. بلافاصله بعد از زمین لرزه، بازرسی کاملی در همه ی سد ها از جمله Caren و Ovejeria انجام گرفت

 همانطور که هر دو سد در مراحل اخیر بر اساس طراحی های صورت گرفته به درستی رفتار کرده بودند، هیچ گونه شواهدی دال بر ناپایداری و عدم انطباق بر معیارهای ایمنی طراحی مشاهده نشد. تنها ترک های کوچکی در تاج با دهانه 5 تا 6 میلی متر نزدیک به تکیه گاه يافت شد

بدون شک، عملکرد خوب این سدها در برابر این حرکت مهم زمین برای توسعه مراحل بعدی مهندسی مورد نیاز در آینده استفاده خواهد شد

نتیجه گیری: پیشرفت مداوم در زمینه طراحی سد، در کنار نیاز فرایند به هزینه بهینه سازی هزینه ها، برنامه ریزی و در نهایت حفظ محیط زیست، پروژه های نوآورانه ای را توسعه می دهد که نیازمندی های اجرایی که برای آنها طراحی شده اند را برآورده کنند. در یک کشور زلزله خیز، مثل شیلی، بعضی از ملاحظات مربوطه در مرحله طراحی، برای ایمنی کار در نظر گرفته می شوند، که برخی از آنها در این پروژه توسعه پیدا کردند. بر اساس این پروژه ها، استقرارهای مشابهی از تجهیزات مانیتورینگ در سدهای باطله دیگری در دیگر بخش های اجرایی شیلی در حال برنامه ریزی می باشند

مشخصه ویژه سدهای باطله، در مقایسه با دیگر سدها، رشد پیوسته آنها در طول زمان، بر اساس نرخ تولید مواد معدنی مرتبط با آنها، می باشد. سطوح تولید عموما در حال افزایش هستند، در نتیجه نوآوری و جستجوی مداوم برای راه حل های مورد نیاز می بایست به صورت پیوسته به روز شوند

طرح این دو پروژه نیازمند تجهیزات ابزار دقیق برای ثبت حرکات لرزه ای و دیگر فعالیت های دینامیکی محیطی، به منظور پایش مداوم ایمنی ساختاری در چهارچوب یک سد ایمن قابل بهره برداری بود. زمانی که داده ها پردازش شدند، ارزیابی شده و به عنوان رفتار سد در مقابل ضوابط طراحی لرزه ای سد در زمان بهره برداری، مقایسه می شوند. این پروژه توسعه و تکامل تجهیزات مربوط به اقدامات ایمنی و اضطراری سد را در چهارچوب هوشیاری بیشتر تسهیل نموده و به سیستم های مدیریت داده های لرزه ای منطقه کمک کرد