تیلت لاگر

تیلت لاگر یک سنسور شیب سنج MEMS مستقل است که با یک دیتالاگر و مودم GSM/GPRS یکپارچه شده و چرخش ساختار ها را در صفحه عمودی اندازه گیری می کند