• geosig

استانبول، ترکیه

هشدار زودهنگام زمین‌لرزه و سیستم پاسخ سریع منطقه مترو پلیتن

GeoSIG

حضور موفقی در کشورهایی داشته است که متخصصین دلایلی برای مشکوک بودن به احتمال وقوع زمین لرزه های شدید دارند که نیازمند مداخله انسان سوال به صورت راه‌حل‌های مانیتورینگ زمین لرزه‌ای است

GeoSIG

اطمینان از حصول نیازمندی های مشتریان از سیستم های مانیتورینگ زلزله را از طریق رابطه تنگاتنگی که با نمایندگان خود دارد دنبال می کند

در 25 سال آینده، زلزله ای به بزرگی 7.2 استانبول، قلب اقتصادی و جمعیتی ترکیه، با احتمال 70 درصد به وقوع خواهد پیوست. بنابراین، این کلانشهر نیازمند یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) برای خاموش کردن ایمن تسهیلات مهم بیشمار و همچنین پاسخ سریع (RRS) برای مدیریت بحران است

گستره این سیستم نه تنها سیستم هشدار مدرن کلان شهری را شامل می شود بلکه مانیتورینگ ساختاری ساختمان های تاریخی و حیاتی درک بهتری را از مخاطرات لرزه ای در یک منطثه جغرافیایی با ارزش و پرجمیعت از طریق مدیریت داده های لرزه ای در اختیار می گذارد

خروجی های EWS شامل جریان بی درنگ (real time) داده از ایستگاه های دور افتاده، پردازش این جریان داده ها و تولید هشدار از یک زمین لرزه مخرب قابل ارسال به موسسات مختلف و در نتیجه ایجاد امکان دریافت اطلاعات حیاتی برای نفرات و آژانس های ذیربط می باشد

خروجی های RRS شامل پردازش داده های لرزه ای به صورت مداوم، ارسال اس ام اس های فعال شده در اثر رخداد های لرزه ای که پارامتر های رخداد را به صورت خلاصه دربردارد، ارزیابی پارامترهای رخدادهای ورودی و پردازش این داده ها در راستای تخمیم خسارت و توضیع وخامت خسارت در سطح شهر، توزیع این نتایج از طریق ارتباط real time به تفرات و آژانس های ذیربط می باشد

به طور کلی، خروجی ها همچنین شامل مانیتورینگ و تست کامل سیستم در حال استفاده در بازه های متناوب می باشد