SEO Pooyan! پایش سد ایرانیان

شرکت پایش سد ایرانیان نمایندگی انحصاری GeoSIG & Soil Instruments

 

 

شرکت پایش سد ایرانیان با همکاری کمپانی های تراز اول در سطح جهان در زمینه ی ابزار دقیق ژئوتکنیک و

شتابنگاری با بهره گیری از توان فنی شرکت پرصانکو، از فعالترین شرکت های داخلی بوده و تاکنون موفق به

تامین تجهیزات رفتارنگاری و ابزار دقیق ده ها پروژه در ایران بوده است

 

SEO Pooyan!